t(h)ree on the bridgeJyväskylä/FI

together with:

Collaplan 

Pure Design

SIJAINTI / LOCATION

TAVOITE / OBJECTIVE

JÄRJESTÄJÄ / ORGANIZER

LAAJUUS / AREA

PALVELU / SERVICES

AIKA / DURATION

Kuokkala
40520 Jyväskylä

Suomi / Finland

Arkkitehtikilpailu kestävän asumisen ratkaisuille
 Architectural competition for soustainable housing development

Asuntoreformi 2018 / Housing reform 2018

8.520 m²

Kilpailu / Competition

03/18 - 05/18

Jyväskylässä, Tampereella ja Vantaalla järjestettyyn Asuntoreformi -kilpailuun haettiin innovatiivisia ratkaisuja, jotka tulisi toteuttaa tasapainoisessa vuoropuhelussa asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Ihanteellisen kustannus- ja laatutasapainon saavuttamiseksi tulisi kehittää »Design for All«, joka toteuttaisi kestävää kaupunkikehittämistä sekä kaupunki-, yhteisö- ja maisemakuvassa ilmenevää monisukupolvisuutta mukaanlukien osallistumisen ja typologioiden diversiteetti.
Perustuen objektiivisen ja standardoidun rakennuttajakilpailun mahdollistavan Wienin mallin (Vienna Model) -mukaiseen »neljän pilarin malliin«, kehitimme räätälöidyn »kestävyyskehän«, joka graafisesti esittää kolmen kilpailukohteen vaatimukset, tarpeet ja toiveet. Osalliset merkitsevät kehään omat toiveet ja tarpeet, jotka sitten arvioidaan Wienin mallin neljän kriteeristökategorian mukaisesti (suunnittelu, kustannukset, eokologisuus ja sosiaalinen kestävyys). Tarpeiden ja toiveiden kriittisyyttä tavoitteisiin nähden sekä niiden tilaominaisuuksia arvioidaan myös (XXS = henkilökohtainen / XS = huone / S = asunto / M = rakennus / L = kortteli / XL = naapurusto / XXL = kaupunki).

The Finnish Asuntoreformi (= housing reform) Initiative, with its competition for the three housing projects in the cities of Jyväskylä, Tampere, and Vantaa, was looking for innovative solutions that should be worked out in a balanced dialogue between citizens and stakeholders. In an ideal balance between cost and quality, a »Design for All« was to be developed, which no longer neglects the sustainability of urban development, nor the intergenerational community and the participatory and typological diversity in the city-, settlement- and landscape-image.
Basing on the Viennese »four-pillar-model«, which enables an objectified and standardized assessment of sustainability by developer competition, we have generated a tailor-made »Sustainability Doughnut« that graphically represents the different requirements, needs and interests of the three locations. The interest groups fill the doughnut with their wishes and demands, which are then classified according to the four criteria of the Vienna Model (planning, costs, ecology and social sustainability), as well as to relevance and spatial dimension (XXS = individual / XS = room / S = flat / M = house / L = block / XL = quartier / XXL = city). The project development should take place within the framework of discussions, meetings and votes.

»Kestävyyskehä«, joka tulee ymmärtää kuvauksena osallisten toiveista ja tarpeista, selkeästi näyttää, että Jyväskylässä toiveena on elämä yhteisössä. Tämän takia yhteisönmuodostus ja toiminnalliset avoimet tilat sekä käyttötarkoitukseltaan monipuoliset huoneet saavat luonnoksessa suuren roolin. Co-working -tilojen lisäksi kohteessa on kuntoilu- ja saunatilat, jotka mahdollistavat harmonisen synteesin työn, kuntoilun ja yhteisön välille. Kestävää ja tulevaisuusorientoitunutta liikkumiskonseptia korostetaan pyöräilykahvilan ja työpajan muodossa samalla kun osa pysäköinnista varataan yhteiskäyttöautoille.
Uusien yhteyksien luominen ja topografisten olosuhteiden hallitseminen määrittelevät osaltaan rakennuksen arkkitehtuuria. Kolme pistetaloa asettuu yhteispuutarhojen peittämälle jalustasillalle, joka yhdistää tärkeitä paikkoja kuten pääaukion, terveyskeskuksen ja seniorikodin samalla kun se ratkaisee maastonmuotojen asettamia haasteita. Julkinen kulkuväylä jalustasillan sisällä suojaa säältä ja mahdollistaa kohtaamisia.
Epäovi -konsepti on uudelleentulkinta avoimien »yksityis« -tilojen ja »julkisen« kulkuväylän vuoropuhelusta, joka mahdollistaa sujuvan siirtymän julkisesta yksityiseen tilaan, joka siirtymä on myös muokattavissa tapauskohtaisesti. Tavoitteena on välttää fyysistä eristäytymistä.

The »Sustainability Doughnut«, which is to be understood as a snapshot of the needs and concerns of the actors involved, clearly shows for the Jywäskylä location that the focus is on the desire for a life in a community. In the draft, therefore, community-creating, as well as functional open and use-variable rooms, are generously considered. In addition to coworking spaces, there are also fitness facilities and a sauna, which should enable a harmonious synthesis of the three areas of work/fitness/community. A sustainable and future-oriented idea of mobility is brought to the forefront by a bicycle café and workshop, while the renunciation of parking spaces promotes the willingness to car sharing.
Creating new connections and mastering the topographical challenges of the site is also the aim of the architecture of the building itself. The three point-blocks balance on a bridge greened with communal gardens, which connects important areas such as the main square, the health center, and the retirement home, as well as it overcomes a level difference in the terrain. The public passage through the bridge provides protection in bad weather and creates opportunities for encounters.
The anti-door concept developed for the project is a reinterpretation of the interplay between »private« open spaces and the »public« building paths passing by them. It enables a fluent transition between public and private space, which can be shaped according to the situation and the living conditions. Physical separation is deliberately avoided here.

© 2020 by TAFKAOO Architects

Icon_1_7.png