t-render-park3_final_gray.jpg

basis for good prospectsTampere/FI

together with:

Collaplan 

Pure Design

SIJAINTI / LOCATION

TAVOITE / OBJECTIVE

JÄRJESTÄJÄ / ORGANIZER

LAAJUUS / AREA

PALVELU / SERVICES

AIKA / DURATION

Vuores

33720 Tampere

Suomi / Finland

Arkkitehtikilpailu kestävän asumisen ratkaisuille Architectural competition for soustainable housing development

Asuntoreformi 2018 / Housing reform 2018

6.130 m²

Kilpailu / Competition

03/18 - 05/18

18206-180526_sl_t_p1_vie.jpg

Jyväskylässä, Tampereella ja Vantaalla järjestettyyn Asuntoreformi -kilpailuun haettiin innovatiivisia ratkaisuja, jotka tulisi toteuttaa tasapainoisessa vuoropuhelussa asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Ihanteellisen kustannus- ja laatutasapainon saavuttamiseksi tulisi kehittää »Design for All«, joka toteuttaisi kestävää kaupunkikehittämistä sekä kaupunki-, yhteisö- ja maisemakuvassa ilmenevää monisukupolvisuutta mukaanlukien osallistumisen ja typologioiden diversiteetti.
Perustuen objektiivisen ja standardoidun rakennuttajakilpailun mahdollistavan Wienin mallin (Vienna Model) -mukaiseen »neljän pilarin malliin«, kehitimme räätälöidyn »kestävyyskehän«, joka graafisesti esittää kolmen kilpailukohteen vaatimukset, tarpeet ja toiveet. Osalliset merkitsevät kehään omat toiveet ja tarpeet, jotka sitten arvioidaan Wienin mallin neljän kriteeristökategorian mukaisesti (suunnittelu, kustannukset, eokologisuus ja sosiaalinen kestävyys). Tarpeiden ja toiveiden kriittisyyttä tavoitteisiin nähden sekä niiden tilaominaisuuksia arvioidaan myös (XXS = henkilökohtainen / XS = huone / S = asunto / M = rakennus / L = kortteli / XL = naapurusto / XXL = kaupunki).

The Finnish Asuntoreformi (= housing reform) Initiative, with its competition for the three housing projects in the cities of Jyväskylä, Tampere, and Vantaa, was looking for innovative solutions that should be worked out in a balanced dialogue between citizens and stakeholders. In an ideal balance between cost and quality, a »Design for All« was to be developed, which no longer neglects the sustainability of urban development, nor the intergenerational community and the participatory and typological diversity in the city-, settlement- and landscape-image.
Basing on the Viennese »four-pillar-model«, which enables an objectified and standardized assessment of sustainability by developer competition, we have generated a tailor-made »Sustainability Doughnut« that graphically represents the different requirements, needs and interests of the three locations. The interest groups fill the doughnut with their wishes and demands, which are then classified according to the four criteria of the Vienna Model (planning, costs, ecology and social sustainability), as well as to relevance and spatial dimension (XXS = individual / XS = room / S = flat / M = house / L = block / XL = quartier / XXL = city). The project development should take place within the framework of discussions, meetings and votes.

18206-180526_sl_t_p2_vie.jpg
18206-180526_sl_t_p3_vie.jpg

Tampereen tavoitteena on kehittyä kansainvälisesti tunnustetuksi puurakentamisen keskukseksi. Vuoreksen luonnonläheisen ja ilmastoneutraalin alueen kehittäminen on merkittävä alue tavoitteen saavuttamiseksi.

Kilpailun tavoitteena oli myös löytää uusia »joustavia asumisratkaisuja«, joita voidaan muokata asukkaiden muuttuvien tilatarpeiden pohjalta. Ehdotuksemme »Basis For Good Prospects« pyrkii vastaamaan tavoitteeseen tarjoamalla monipuolisesti eri asuntotypologioita, asuntoihin tarvittaessa liitettäviä »lisähuoneita« ja strategisesti sijoitettuja plug-in keittiöitä ja kylpyhuoneita. Osuuskuntamaisesti hallinnoitu asukasyhteisö voi luoda perhekoon ja elämäntavan suhteen joustavaa asumista, jota parhaiten kuvaa monipuolinen kestävyys.

Kaltevan maantason taidokas käsittely välttää pysäköinnin tarvitsemaa maankaivuuta ja luo toisen maantasokerroksen, joka on yhteydessä suojattuihin pysäköinti- ja yhteiskäyttöautotiloihin. Korkea, ensisijaisesti loft-asunto-työtiloille varattu kivijalka suojaa sisäpihaa vilkkaasti liikennöidyltä Vuoreksen puistotieltä. Puistomaisen sisäpihan reunoille on suunniteltu kahvila-, näyttely ja taiteilijaresidenssitiloja sisältäviä »kulttuurimoduuleja«. Julkisivut rakennetaan ekologisesti kestävistä ja kustannustehokkaista esivalmistetuista puukomponenteista.


The city of Tampere has set itself the goal of becoming an internationally renowned center of wood construction. With the development of the new close to nature and climate-neutral district of Vuores, another big step in this direction should be taken.

The aim of the competition was also to find new »flexible housing solutions« that can be adapted to the changing needs and space requirements of the residents. Our proposal »Basis for Good Prospects« seeks to comply with this by providing a large typological diversity of the apartments, as well as by »optional rooms« that can be assigned to different apartments as needed, and by strategically positioned plug-in systems for fast and uncomplicated installation/removal of a kitchen or a bath. A cooperatively managed housing community can thus create a family-size- and life-style-flexible living, which is characterized above all by its versatile sustainability.

Skilful topographical use of the sloping area can avoid excavation for an underground car park and set up an additional ground floor, which is also connected to covered parking spaces including a car-sharing station. This high-non-residential-base, which is designed primarily for duplex with coworking office, protects the green courtyard from the street noise of the heavily frequented Vuoreksen Puisto Street. A »cultural module« with café and artist in residence apartment and atelier is planned to the side of the park-like courtyard. The façade should be designed with prefabricated wooden components, just as sustainable as it is cost-effective.

18206-180526_sl_t_p4_vie.jpg