v-render-hof_final_sw.jpg

stuck in the middle with you│Vantaa/FI

together with:

Collaplan 

Pure Design

SIJAINTI / LOCATION

TAVOITE / OBJECTIVE

JÄRJESTÄJÄ / ORGANIZER

LAAJUUS / AREA

PALVELU / SERVICES

AIKA / DURATION

Hakunila

01200 Vantaa

Suomi / Finland

Arkkitehtikilpailu kestävän asumisen ratkaisuille / Architectural competition for soustainable housing development

Asuntoreformi 2018 / Housing reform 2018

26.300 m²

Kilpailu / Competition

03/18 - 05/18

Jyväskylässä, Tampereella ja Vantaalla järjestettyyn Asuntoreformi -kilpailuun haettiin innovatiivisia ratkaisuja, jotka tulisi toteuttaa tasapainoisessa vuoropuhelussa asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Ihanteellisen kustannus- ja laatutasapainon saavuttamiseksi tulisi kehittää »Design for All«, joka toteuttaisi kestävää kaupunkikehittämistä sekä kaupunki-, yhteisö- ja maisemakuvassa ilmenevää monisukupolvisuutta mukaanlukien osallistumisen ja typologioiden diversiteetti.
Perustuen objektiivisen ja standardoidun rakennuttajakilpailun mahdollistavan Wienin mallin (Vienna Model) -mukaiseen »neljän pilarin malliin«, kehitimme räätälöidyn »kestävyyskehän«, joka graafisesti esittää kolmen kilpailukohteen vaatimukset, tarpeet ja toiveet. Osalliset merkitsevät kehään omat toiveet ja tarpeet, jotka sitten arvioidaan Wienin mallin neljän kriteeristökategorian mukaisesti (suunnittelu, kustannukset, eokologisuus ja sosiaalinen kestävyys). Tarpeiden ja toiveiden kriittisyyttä tavoitteisiin nähden sekä niiden tilaominaisuuksia arvioidaan myös (XXS = henkilökohtainen / XS = huone / S = asunto / M = rakennus / L = kortteli / XL = naapurusto / XXL = kaupunki).

The Finnish Asuntoreformi (= housing reform) Initiative, with its competition for the three housing projects in the cities of Jyväskylä, Tampere, and Vantaa, was looking for innovative solutions that should be worked out in a balanced dialogue between citizens and stakeholders. In an ideal balance between cost and quality, a »Design for All« was to be developed, which no longer neglects the sustainability of urban development, nor the intergenerational community and the participatory and typological diversity in the city-, settlement- and landscape-image.
Basing on the Viennese »four-pillar-model«, which enables an objectified and standardized assessment of sustainability by developer competition, we have generated a tailor-made »Sustainability Doughnut« that graphically represents the different requirements, needs and interests of the three locations. The interest groups fill the doughnut with their wishes and demands, which are then classified according to the four criteria of the Vienna Model (planning, costs, ecology and social sustainability), as well as to relevance and spatial dimension (XXS = individual / XS = room / S = flat / M = house / L = block / XL = quartier / XXL = city). The project development should take place within the framework of discussions, meetings and votes.

Vantaan Hakunilassa sijaitseva kilpailualue on viereisen tien takia vaarassa menettää (sosiaalisen) yhteyden läheiseen kaupunkikeskukseen. Kaupunki haluaa monipuolisten keinojen avulla tuoda alueella uutta houkuttelevuutta. Kaupunkikehityksen tulisi myös huomioida kasvavan monikulttuurisuuden tuomat haasteet ja mahdollisuudet. 

Tämän seurauksena kilpailutyömme »Stuck In The Middle With You« keskittyy vahvasti sosiaaliseen ja integroivaan dynamiikkaan sekä rakennetun ympäristön aikaansaamaan terveyteen ja elämänlaatuun. Sosiaalinen avoimuus ja yksityinen turva eivät ole ristiriidassa vaan rikastavat toinen toistaan uusien mahdollisuuksien, nyanssien ja soljuvien tilojen kautta. Toisessa kerroksessa useat sillat johtavat keskeisesti sijoitettuun ja hulppeaan yhteistilaan. Kaikissa yhteistiloissa korostetaan avoimuutta turvallisen tunnelman ja kohtaamisten mahdollistamiseksi. Konseptimme »jaettu loggia« tukee myös tätä tavoitetta. Paikallisen ilmaston aiheuttama ulkotilojen matala käyttöaste ja yksityistilojen soveltumattomuus yhteiskäyttöön ohjaa harkittuun tilankäyttöön niin, että osa tiloista ovat myös julkisessa käytössä. 

Jaetut loggiat toimivat myös arkkitehtonisena rytmiaiheena. Avoimuus näkyy myös rakennuksen »rikotussa« muodossa puiston suuntaan, joka kunnostetun järven ansiosta luo arvoa koko lähiympäristölle. Massan asteittainen kasvaminen pohjoissuuntaan rikkoo laatikkomaista vaikutelmaa ja suojaa äänihaoitoilta. 

The competition area of Langis is located in the Hakunila district of the city of Vantaa. Through a diverse set of measures, the city wants to give the area new attractiveness, as it is threatened to lose the direct (social) connection to the city center, due to the isolating and separating effects of a directly adjacent highway. The challenges and opportunities of a constantly growing multiculturalism should also be met in urban planning.

Consequently, »Stuck in the middle with you« focuses strongly on the social and integrative dynamics, as well as on the effects on life-quality and health that originate from the built environment. The openness of the social and the security of the private are not opposed here but are interpreted as an interplay that enriches both areas with new opportunities, nuances and flowing spaces. On the second floor, several bridges lead to a centrally located, generously proportioned common room. In all common areas, the greatest possible mutual visibility is both useful for security but also multiplies the chance of new social encounters. The concept of »shared loggia« should also have positive effects in this direction. Since open spaces are only of limited use due to the rather unfriendly Finnish weather conditions and »privatized« can rarely be enjoyed in the end, it is also a question of a sensible distribution of spatial resources that is beneficial to the general public.

Architecturally, the shared loggias optically relax the structure of the building. Openness is also reflected in the repeated »brokenness« of the bar-shaped building in the direction of the park, which, with a revitalized water zone, is forcing a clear appreciation of the entire project environment. The step-like rise to the north breaks again the classic block character and serves also as a noise protection measure.