Village@Vantaa│Vantaa, FI

SIJAINTI / LOCATION

TAVOITE / OBJECTIVE

RAKENTAJA/ OWNER

LAAJUUS / AREA

KOSTEN / COST

 

 

PALVELU / SERVICES

AIKA / DURATION

Lumikvartsinkatu, 01700 Vantaa, Suomi / Finland

Yhteisöasujakohderyhmälle suunniteltava ja rakennettava 7-kerroksinen uudisrakennus, jossa yhteistiloja ja 50-70 asuinyksikköä / New development and construction of 7-storey residential building with shared spaces and 50-70 compact residential units for a co-living comunity

Village Development

ca. 3.000 m²

Suunnittelu-/laskentavaiheessa/ In planning/calculation stage

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu / General Planning

07/18 - 12/21

Village Co-Living ratkaisee kalliin ja yksinäisen asumisen ongelmaa rakentamalla kohtuuhintaisia asuntohankkeita, joilla on sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja arkkitehtonisesti kestävä vaikutus maailmaan. Priorisoimme yhteisöä, koska se mahdollistaa resurssien kestävän käytön.

Village Co-Living solves the problem of expensive and lonely living by building housing projects that have a socially, environmentally, economically and architecturally sustainable impact on the world.

The community is prioritized, which allows efficient use of resources.

© 2020 by TAFKAOO Architects

Icon_1_7.png