Kruunuvuori Musketeer│Stansvikinkallio, FI

SIJAINTI / LOCATION

TAVOITE / OBJECTIVE

RAKENTAJA/ OWNER

LAAJUUS / AREA

KOSTEN / COST

 

 

PALVELU / SERVICES

AIKA / DURATION

Lumikvartsinkatu, 01700 Vantaa, Suomi / Finland

Noin 60 vuokra- ja osuuskuntaasuntoa sisältävä 5-kerroksinen uudisrakennus / New development and construction of 5-storey residential building with ca.60 apartments for rental and cooperative housing

Y-Säätiö, Pitkänsillanranta 3 A, 8. krs, Helsinki, Suomi /

Y-Foundation, Pitkänsillanranta 3 A, 8th floor, Helsinki, Finland

ca. 5.500 m²

Suunnittelu-/laskentavaiheessa/ In planning/calculation stage

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu / General Planning

03/18 - 06/20

Y-Säätiön (kohtuuhintaisen asumisen rakennuttaja), Athos ry:n (asukasyhteisö) ja tafkaoo architectsin yhteishanke. Hanke on yksi noin kymmenestä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn tukemista uuden aallon osuuskuntahankepilotista.

A joint effort between Y-Foundation (an affordable housing developer), Athos ry association (a resident cooperative) and tafkaoo architects. The project is one of approximately 10 new generation cooperative housing pilot projects supported by The Housing Finance and Development Centre of Finland (ARA).

© 2020 by TAFKAOO Architects

Icon_1_7.png