top of page
asuntoreformi-1200x573_edited_edited.jpg
Asuntoreformi 2018

together with:

Collaplan 

Pure Design

Icon_5.png

Kuokkala

FI-40520 Jyväskylä

Hakunila

FI-01200 Vantaa

Vuores

FI- 33720 Tampere

Icon_3.png

Arkkitehtikilpailu kestävän asumisen ratkaisuille

Icon_6.png

Asuntoreformi 2018

Icon_2.png

Jyväskylä

8.520 m²

Vantaa

6.130 m²

Tampere

26.300 m²

Icon_4.png

Kilpailu

Icons_7_07.png

-

Icon_1.png

03/18 - 05/18

Kuokkala

FI-40520 Jyväskylä

Hakunila

FI-01200 Vantaa

Vuores

FI-33720 Tampere

Architectural competition for soustainable housing development

Housing reform 2018

Jyväskylä

8.520 m²

Vantaa

6.130 m²

Tampere

26.300 m²

Competition

-

03/18 - 05/18

Jyväskylä

18206-180527-2-pln-se_j_p1_vie.jpg
j-render-grünraum7_final_gray.jpg

Vantaa

18206-180527-2-pln-se-vantaa-p1_vie.jpg
v-render-hof_final_sw.jpg

Tampere

18206-180526_sl_t_p1_vie.jpg
t-render-park3_final_gray.jpg

Description

Jyväskylässä, Tampereella ja Vantaalla järjestettyyn Asuntoreformi -kilpailuun haettiin innovatiivisia ratkaisuja, jotka tulisi toteuttaa tasapainoisessa vuoropuhelussa asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Ihanteellisen kustannus- ja laatutasapainon saavuttamiseksi tulisi kehittää »Design for All«, joka toteuttaisi kestävää kaupunkikehittämistä sekä kaupunki-, yhteisö- ja maisemakuvassa ilmenevää monisukupolvisuutta mukaanlukien osallistumisen ja typologioiden diversiteetti.
Perustuen objektiivisen ja standardoidun rakennuttajakilpailun mahdollistavan Wienin mallin (Vienna Model).

-mukaiseen »neljän pilarin malliin«, kehitimme räätälöidyn »kestävyyskehän«, joka graafisesti esittää kolmen kilpailukohteen vaatimukset, tarpeet ja toiveet. Osalliset merkitsevät kehään omat toiveet ja tarpeet, jotka sitten arvioidaan Wienin mallin neljän kriteeristökategorian mukaisesti (suunnittelu, kustannukset, eokologisuus ja sosiaalinen kestävyys). Tarpeiden ja toiveiden kriittisyyttä tavoitteisiin nähden sekä niiden tilaominaisuuksia arvioidaan myös (XXS = henkilökohtainen / XS = huone / S = asunto / M = rakennus / L = kortteli / XL = naapurusto / XXL = kaupunki)

The Finnish Asuntoreformi (= housing reform) Initiative, with its competition for the three housing projects in the cities of Jyväskylä, Tampere, and Vantaa, was looking for innovative solutions that should be worked out in a balanced dialogue between citizens and stakeholders. In an ideal balance between cost and quality, a »Design for All« was to be developed, which no longer neglects the sustainability of urban development, nor the intergenerational community and the participatory and typological diversity in the city-, settlement- and landscape-image. Basing on the Viennese »four-pillar-model«, which enables an objectified and

standardized assessment of sustainability by developer competition, we have generated a tailor-made »Sustainability Doughnut« that graphically represents the different requirements, needs and interests of the three locations. The interest groups fill the doughnut with their wishes and demands, which are then classified according to the four criteria of the Vienna Model (planning, costs, ecology and social sustainability), as well as to relevance and spatial dimension (XXS = individual / XS = room / S = flat / M = house / L = block / XL = quartier / XXL = city). The project development should take place within the framework of discussions, meetings and votes.

Example: "Sustainablility - Doughnut"

18206-180526_sl_t_p1_vie.jpg
bottom of page