top of page
18005-190605-2-pub-village-vantaa_scale_
Village@Vantaa│Vantaa, FI
Icon_5.png

Lumikvartsinkatu

FI-01700 Vantaa

Lumikvartsinkatu

FI-01700 Vantaa

Icon_3.png

Yhteisöasujakohderyhmälle suunniteltava ja rakennettava 7-kerroksinen uudisrakennus, jossa yhteistiloja ja 50-70 asuinyksikköä

development and construction of 7-storey residential building with shared spaces and 50-70 compact residential units for a co-living comunity

Icon_09.jpg

Village Development

Village Development

Icon_2.png

Laajuus

3.000 m²

Area

3.000 m²

Icon_4.png

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu

General Planning

Icon_1.png

07/18 - 12/21

07/18 - 12/21

Participation

village_co_living_target_user_group_edit

Explanation

Village Co-Living ratkaisee kalliin ja yksinäisen asumisen ongelmaa rakentamalla kohtuuhintaisia asuntohankkeita, joilla on sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja arkkitehtonisesti kestävä vaikutus maailmaan. Priorisoimme yhteisöä, koska se mahdollistaa resurssien kestävän käytön.

Village Co-Living solves the problem of expensive and lonely living by building housing projects that have a socially, environmentally, economically and architecturally sustainable impact on the world.

The community is prioritized, which allows efficient use of resources.

village_co_living_puu_kivisto_site_edite

Galleria | Gallery

bottom of page